Varför använda en List Server ?
Hur många gånger har du inte fått något "kul" i din låda och undrat var alla adresser är som du skulle vilja sända detta vidare till är ? Med en list Server så sänder du till alla dina "kompisar" och alla andra på en gång utan att behöva hitta din adress bok.

Varför inte använda en News Server ?
News är mera till för att diskutera i, en list server är från en till många.

Vilka listor finns då ?
Nu finns det bara en lista som är publik och den listan heter humor.

Ok och vad är kul då, har du några exempel så jag vet vad som kan uppskattas  ?
Javisst,  Detta är några exempel från listan  Link

Hur kan jag läsa dessa skämt ?
Skriv till humor-subscribe@lapp.net så får du en bekräftelse inom några minuter att du är med.
Du behöver inte skriva något annat i ditt brev.

Exempel:
============================================================================
From: Youre@address.
To: humor-subscribe@lapp.net
Subj:
============================================================================
 

 ============================================================================

Varför ska jag använda den här listan ?
Om du regelbundet sänder skämt till dina kamrater/kollegor så har du nu möjligheten att sända det till många flera.
Samtidigt så kommer det att läggas till i ärende raden [HUMOR] så dina kollegor kan snabbt sortera bort vad som inte är arbetsrelaterat.

Det låter ju bra men hur sänder jag iväg mina skämt till listan och vad är det för policy ?
Innan du börjar sända så måste du först vara en mottagare. Detta för att minska "spam" risken (skräp post). Om du har för avsikt att bara "sprida dynga" så måste du läsa det själv.

Sedan är det trevligt att bara läsa skämtet och slippa alla Re: re: re: och text som inte har med skämtet att göra.

När du har "formaterat" brevet/skämtet så det liknar något sänder du ett brev till humor@lapp.net istället för till kalle.kula@någonstan.se 

Syns det att jag är med i "din" lista ?
Nej, den enda som ser att du är ansluten är administratören om du inte sänder något till listan.
Om du däremot postar något så ser alla som är med i listan din adress.

Kan jag få ha en egen mail lista ?
Javist, om det är en öppen lista så alla som vill kan ansluta sig till den.

Hit Counter